top of page

Kan du avgöra vilka hemligheter som är farliga?

Cookie samlar in hemligheter åt det mystiska företaget Enigma Inc. Hennes likgiltighet gör henne till den perfekta spionen, men när hon får i uppdrag att avslöja vad Alice döljer väcks känslor till liv – känslor som inte borde finnas.

Hemligheten är en spionthriller för barn, i en nära framtid där maskiner börjar tänka och känna. På temat övervakning kontra integritet sätter vi fingret på en paradox: att vuxna å ena sidan vill veta allt om sina barn, samtidigt som hela världen tycks ha hemligheter.

bottom of page