top of page

"Men i 'Ego' räcker det långt med den finurliga humor och värme som Stina Gunnarssons och Karu Wallins välkoordinerade och finkalibrerade samspel utstålar." -Karin Helander

bottom of page